Zmiany w branży paliwowej

Ponad rok temu w wyniku przeprowadzonych wyborów parlamentarnych doszło w Polsce do zmiany władzy. Obecny rząd skupił się na realizowaniu przedwyborczych obietnic, głównie ze sfery socjalnej, co pociągnęło za sobą konieczność poszukiwania źródeł finansowania. Jednym z nich stało się uszczelnienie systemu podatkowego i związane z nimi zmiany w systemie danin publicznych.

Branżą, która z całą pewnością w znaczący sposób odczuje dokonującą się transformację jest gałąź przemysłu i handlu związana z produkcją i obrotem paliwami. Dystrybutorzy paliw już w tej chwili muszą borykać się z pierwszymi efektami takiej polityki. W szczególności dotyczy to popularnego autogazu.

Podmioty zajmujące się przygotowywaniem do sprzedaży, a także samym handlem tym typem paliwa muszą liczyć się z koniecznością zabezpieczenia gwarancji finansowej na kwotę wynoszącą 10 milionów złotych. Gwarancja taka ma zostać stworzona na poczet ewentualnego zajęcia przez fiskusa, jeśli w toku prowadzonej kontroli okazałoby się, że przedsiębiorca dopuścił się nielegalnych praktyk, narażających skarb państwa na straty, wynikające chociażby z nielegalnego procederu wyłudzania zwrotu podatku VAT.

Oczywiście cel sam w sobie jest szczytny, pozwoli bowiem na walkę z nieuczciwymi podmiotami. W tym wypadku można jednak zaryzykować stwierdzenie, że wylano dziecko z kąpielą, gdyż taka kwota będzie niemożliwa do uzyskania dla wielu drobniejszych przedsiębiorców, co może stać się przyczyną ich upadku.

Inne wprowadzane regulacje również mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego dotyczącego obrotu paliwami. Według statystyk Ministerstwa Finansów rokrocznie państwo traci dziesiątki miliardów złotych na skutek nadużyć, dokonywanych przez nieuczciwe firmy w tym obszarze. Nowe przepisy mają to zmienić. Co ciekawe pomysłom takim ochoczo przyklasnęła większość podmiotów działających na rynku – dystrybutorzy paliw tradycyjnych, dostawcy biopaliw, właściciele stacji paliw, a nawet dostawcy oleju opałowego. Ich zdaniem bowiem ukrócenie nielegalnych praktyk pozwoli na uporządkowanie rynku i usunięcie z niego podmiotów, które w nieuczciwy sposób zyskiwały przewagę wobec firm przestrzegających wszelkich przepisów. Wydaje się więc, że mając takie wsparcie rząd w szybki sposób przeprowadzi planowane zmiany.

źródło: Onico

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*