Przepisy BHP w firmie

bhp

W każdym zakładzie pracy powinna być powołana służba bhp. W przypadku mniejszych zakładów pracy obowiązki te realizuje bezpośrednio pracodawca, najczęściej dyrektor zakładu. W przypadku większych zakładów ważniejsze jest powołanie inspektorów do spraw BHP i komisji ds. BHP. Sama w sobie służba BHP ma na celu ocenę warunków pracy, zagrożeń w pracy, ekspozycji na czynniki szkodliwe i następstw pod postacią chorób zawodowych.

Zadania służby BHP

Do elementarnych zadań służby należy przede wszystkim doradztwo pracodawcy i przedmiotowy nadzór BHP. Służba musi być uformowana, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 100 pracowników – przy mniejszej liczbie obowiązki z zakresu nadzoru i kontroli bhp realizuje delegowany pracownik.

Pracodawca po przejściu odpowiednich szkoleń sam może realizować zadania z zakresu służby bhp. Może to jednak realizować, gdy liczba pracowników zatrudnionych przez niego nie przekracza 10 lub 20, gdy w ramach działalności występuje maksymalna trzecia kategoria ryzyka zawodowego i schorzeń zawodowych. Powszechną praktyką w wielu zakładach pracy jest to, że zadania które zwykle realizuje służba bhp powierzane są zewnętrznym podmiotom. Kwestie te uregulowane są w Rozporządzeniu RM z 2.09.1997 oraz artykułu 237 Kodeksu Pracy.

Jak realizować nadzór BHP?

Czynności kontrolne i wykonawcze, które uwzględnia służba i nadzór BHP mogą być realizowane przez pracodawcę lub delegowanych pracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Przy zatrudnieniu powyżej 200 osób powoływane są specjalne komisje w ramach służby BHP, które odpowiadają przed pracodawcą i działają w oparciu o przepisy BHP, Kodeks Pracy oraz regulamin zakładowy.

Czynności nadzorcze nad służbą BHP i czynnościami pracodawcy sprawuje powołany Inspektor ds. BHP z Państwowego Inspektoratu Pracy. Pracodawca ma swobodę w kreowaniu składu służby bhp, szczególnie w gestii liczby pracowników delegowanych do zadań w ramach służby BHP. Przestrzeganie przepisów BHP jest istotne ze względu na ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną

Dowiedz się więcej na BHP-Center nadzór BHP.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*