Podstawowe zasady przechowywania gazu

magazynowanie-gazu

Powstałe i wciąż obowiązujące standardy w zakresie takich działań, jak magazynowanie gazu płynnego pochodzą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 1998 roku i są cały czas utrzymane w tym brzmieniu. Przepisy te dokładnie definiują, w jaki sposób należy bezpiecznie przechowywać gaz skroplony, w jaki sposób realizowane może być magazynowanie butanu i o jakiej ochronie przeciwpożarowej trzeba pamiętać w kontekście realizacji magazynowania gazów płynnych.

Podstawowe zasady przechowywania gazu skroplonego

Magazynowanie propanu lub innych gazów skroplonych realizowane może być poprzez przechowywanie gazów w zbiornikach ciśnieniowych: butlach oraz zbiornikach ażurowych o większej pojemności. Dla zasad bezpieczeństwa nie jest tak bardzo istotny typ pojemnika, co raczej całościowa masa gazu znajdującego się jednorazowo w obrębie miejsca przechowywania. Podstawową zasadą jest to, aby ograniczyć ekspozycję zbiorników na czynniki negatywnie oddziaływujące na ich odporność. Często zdarza się, że gaz jest przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych. W takiej sytuacji należy pamiętać, że na jedno wymiarowe pomieszczenie przypadać może jedynie 5500 kilograma skroplonego gazu.

W obrębie otwartego placu można przechowywać praktycznie dowolne ilości. Ważne jest jednak, aby składowisko było podzielone na stosy, każdy z nich o maksymalnej masie gazu do 5500 kilogramów, a minimalna odległość między stosami musi wynosić co najmniej 1,5 metra. Ma to niwelować zagrożenie, jakie niesie za sobą jednoczasowe magazynowanie gazu płynnego w dużych ilościach na otwartym terenie. Nieco wyższe limity dostępne są dla ażurowych pojemników, które tworzą stosy – w tym przypadku masa gazu nie może przekraczać 15 000 kilogramów!

Środki ostrożności przy przechowywaniu gazu

Należy rozważyć zastosowanie konkretnych środków zabezpieczających, gdy prowadzi się dla przykładu magazynowanie butanu lub innego gazu skroplonego. Określone są jasne limity ilościowe dla punktów sprzedaży gazu (detalicznych) oraz dla składowisk. Ilość gazu przechowywanego w obrębie magazynu determinuje bezpośrednio to, jakie środki przeciwogniowe muszą być zastosowane w miejscu, gdzie prowadzone jest magazynowanie propanu oraz innych skroplonych gazowych środków palnych.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*