Parametry oleju i ich przeznaczenie w przemyśle

przemysl-olej

Istnieje kilka istotnych parametrów związanych ze stosowaniem olejów przemysłowych. Warto wiedzieć, jakie są najważniejsze parametry, jakimi cechować winny się oleje dla przemysłu.

Lepkość i temperatury

Jest to niesamowicie istotny parametr. W trakcie tworzenia się warstwy hydrofobowej oleju, pewna grupa cząsteczek oleju ulega adhezji do powierzchni trącej, a druga część – do powierzchni ciernej. Proporcja między tymi dwoma parametrami określana jest również jako współczynnik ścinania i skorelowany jest on z temperaturą pracy i między innymi lepkością. Im większa lepkość, tym mniejszy współczynnik ścinania.

Temperatura przekłada się bezpośrednio na współczynnik ścinania. Przy wzroście temperatury może dojść do powstania luk w filmie olejowym, co prowadzić może do tarcia elementów metalowych – tyczy się to szczególnie olejów o niższej lepkości.
Oleje o wyższej lepkości mają ograniczone zdolności do przepływania i szybciej ulegają nagrzewaniu – elementy cierne mogą więc w tej sytuacji ulegać przegrzewaniu i tym samym do kolejnych zaburzeń w strukturze filmu olejowego. Dlatego też jest ważne, aby wszystkie oleje przemysłowe były właściwie dostosowane do eksploatowanych urządzeń.

Pozostałe parametry olejów przemysłowych

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na takie parametry, jak temperatura płynięcia, w więc najmniejszą wartość temperatury w której oleje dla przemysłu są w stanie być płynąć. Parametr ten wpływa na dystrybucję oleju, szczególnie przekładniowego w obrębie wszystkich elementów potencjalnie trących. Parametr ten również przekładać się może na lepkość cieczy. Współczynnik lepkości wskazuje na to, jak oleje przemysłowe utrzymują lepkość w zależności od jego temperatury – jest to obok lepkości najważniejsze kryterium doboru oleju dla danej maszyny.

Komu powierzyć dobór oleju?

Z całą pewnością dobrze jest powierzyć dobór profesjonalistom. Wiele maszyn ma zdefiniowane typy olejów, które należy wykorzystywać przy eksploatacji. Warto również zapoznać się z poradnikami i informacjami branżowymi dotyczącymi umiejętnego dopasowywania oraz wymian olejów eksploatacyjnych. Pozwala to zapewnić właściwą pracę urządzeń oraz gwarantuje zachowanie trwałości maszyn mechanicznych.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*