Odpowiedzialność społeczna a pracodawcy osób niepełnosprawnych

2269192347_d00dc49f57_z

Jeśli chodzi o rynek pracy w naszym kraju, osoby o obniżonej sprawności (przewlekłe, często wrodzone problemy zdrowotne) mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Ta grupa społeczna bywa w dużym stopniu nie tyle wykluczona z rynku, co raczej defaworyzowana czy dyskryminowana.

Często niechęć do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami to po prostu bariery mentalne po stronie pracodawców, wśród których pokutuje obraz osoby bez jakiegokolwiek doświadczenia, wykształcenia, za to z mnóstwem rozmaitych roszczeń. Dzięki temu, że od pewnego czasu wyrównuje się szanse inwalidów w zakresie np. edukacji, młodzi ludzie wchodzą na rynek dobrze przygotowani do podjęcia zatrudnienia.

To do nich głównie kieruje się oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są czymś więcej niż posada ochroniarza lub sprzątaczki, a ostatnio propozycji tego typu zatrudnienia naprawdę nie brakuje.
Powoli upada stereotyp, jakoby inwalida nie był w ogóle zdolny do żadnej pracy.

Pod warunkiem, że stan zdrowia nie koliduje z wykonywanymi obowiązkami, wykształceniem czy dotychczasowym doświadczeniem, pracownik niepełnosprawny może być porównywalnie wydajny i produktywny, co osoba bez tego typu trudności. Dzięki rządowym programom wsparcia zatrudnienia, czy też jako plon rozmaitych kampanii społecznych, zatrudnienie niepełnosprawnych systematycznie wzrasta. Być może jeszcze ten wskaźnik nie jest tak wysoki, jak w krajach np. „starej” Unii Europejskiej, ale staramy się nadrobić różnice.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*