Na czym polegała afera paliwowa?

afera-paliwowa

Trwająca na początku obecnego tysiąclecia afera paliwowa odbiła się szerokim echem w mediach oraz mocno funkcjonuje obecnie w świadomości osób, które związane są z obrotem paliwami. Wielu z dystrybutorów paliw ponosi obecnie konsekwencje prawne związane przede wszystkim z występowaniem afer paliwowych. Afera ta stała się sposobem na omijanie płatności podatku VAT i tym samym wyłudzanie jego zwrotów z budżetu RP. Badania i szacunki pokazały, iż tą drogą mogło dojść do wyłudzenia nawet kilkudziesięciu miliardów złotych!

 

W jaki sposób doszło do wykrycia afery paliwowej?


Dystrybutorzy paliw na początku XIX wieku chętnie korzystali z nowych praw, które pojawiły się w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Można powiedzieć, że dzięki wolnemu obrotowi handlowemu i preferencyjnemu traktowaniu zakupów zagranicznych, możliwe było kupno oleju opałowego za granicą z zerową stawką podatku VAT. Podatek VAT na produkty ropopochodne wynosi 23% obecnie i obok akcyzy jest najważniejszym źródłem zarobków Skarbu Państwa na kierowcach. Organy podatkowe przy odsprzedaży kupionego wcześniej surowca zwracają zapłacony podatek VAT, który ma być finalnie przeniesiony na konsumenta. Dostawcy oleju opałowego postanowili więc kupić olej opałowy z zerową stawką podatku VAT za granicą. Następnie przez sieć kilku organizacji realizowali sprzedaż surowca jako oleju napędowego – głównie dzięki odbarwianiu i poddaniu oleju kilku procesom technologicznym. W ten sposób Urząd Skarbowy dokonywał zwrotu zapłaconego podatku VAT firmie, która sprzedała olej opałowy, jako olej napędowy.

 

Co obecnie się zmieniło w prawie?

Dystrybutorzy paliw oraz oleju opałowego poddawani są obecnie bardzo częstym i skrupulatnym kontrolom skarbowym. Celem ich jest przede wszystkim kontrolowanie łańcucha dystrybucyjnego oleju opałowego i czuwanie nad procesem sprzedaży i rozliczania podatków obciążających transakcje paliwowe. Jest to bardzo ważne i pozwala efektywnie zabezpieczać interesy obu stron w zakresie obrotu paliwami.

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*